top of page

Utstilling: Hands Up!

Presse melding (scroll down for english version) Utstilling: Hands Up! Galleri BLUNK, Strandveien 23, Svartlamoen, 7042 Trondheim, Norway Åpning: Fredag den 8. November 20-22 Øvrige åpningstider: Lørdag 9. november 12-17, Søndag 10. november 12-17 Velkommen til utstilling på BLUNK. Utstillingen Hands Up! handler om kunstnerens hånd i verket og de mange måter som den kan representeres på gjennom forskjellige materialer, og motivasjoner. Utstillingen er initiert og produsert av billedkunstner Diana Lindbjerg. Hands Up! kan ses som en undersøkelse av hvorfor og hvordan kunstneren bruker og reflektere på egne hender i kunstnerskapet. Utstillingen blir et overflødighetshorn av materialer, metoder og ettertanker om kunstnerskaber. Der vil gjennom helgen være både performance og visning av de lengere videoverker. Deltakende kunstnere: Mark Tholander, Phil Carney, Daniela Björkenstam Stenbäck, Line Krom, Helena Hernandez, Mette Holtet Skov, Johannes C Gerhard, Jack Farrell, Diana Agunbiade-Kolawole, Yael Meiry, Ebba Jahn, Tomáš Picha, Lotte Fløe Christensen, Eskil Bast, Aharon Kritzer, Adam Isaac Shavin, Trygve Skogrand, Kirstine Autzen, Ruth Moen, Johan Andrén, Madeleine Hayman, Maria Aamand, Allyce Wood, Siri Vinterly, Emilie lærkner, Joakim Sandqvist, Malin Henrik, Mina Paasche, ôzlem Uzun Hazneci, Nicolle Bussien, Lorenzo Papanti, Johan Urban Bergquist, Nina Bang Larsen, Aage A. Mikalsen, Madlen Herrström, Maritt Dyre, Nicolas William Hughes Kurator og produsent: Diana Lindbjerg Om Galleri BLUNK: Galleri BLUNK er et non-profit galleri drevet av unge kunstnere og kunststudenter i Trondheim. Hovedmålsetningen er at galleriet skal være en arena for kunststudenter og nyetablerte kunstnere, hvor de får en mulighet til å vise sine arbeider for byens befolkning. Diana Lindbjerg (b. 1982) DK, bor og arbeider i Trondheim. Master I Billedkunst (MFA), Trondheim Kunstakademi, NTNU, 2017. Bachelor (hons) Fine Art Photography, Glasgow School of Art, Scotland (2012) Hendes arbeid handler overordnet om det fotografiske rom og metode. Denne utstilling er inspirert av en tekst “My Hand Exist in The World” (2017) som var en del av hennes avgangsverk fra Kunstakademiet. Teksten vil blive fremført i løpet av utstillingsperioden. ________________________________________________ Press Release: Exhibition: Hands Up! Galleri Blunk, Strandveien 23, Svartlamoen, 7042 Trondheim, Norway Opening: Friday 8th. November 20-22 Opening hours: Saturday 9th november 12-17, Sunday 10th november 12-17 Welcome to exhibition at BLUNK. The exhibition Hands up! thematises around the hand of the artist when its represented in her/his own work. It examines the ways in which artists use their hands as a tool to work with, but also as a tool to help them reflect on their own presence and position in their artistic production. The Exhibition will be a visual extravaganza of materials, methods and reflections from over twenty artistic productions from around the world. Throughout the weekend there will be performance and screening of video works. Participating artists: Mark Tholander, Phil Carney, Daniela Björkenstam Stenbäck, Line Krom, Helena Hernandez, Mette Holtet Skov, Johannes C Gerhard, Jack Farrell, Diana Agunbiade-Kolawole, Yael Meiry, Ebba Jahn, Tomáš Picha, Lotte Fløe Christensen, Eskil Bast, Aharon Kritzer, Adam Isaac Shavin, Trygve Skogrand, Kirstine Autzen, Ruth Moen, Johan Andrén, Madeleine Hayman, Maria Aamand, Allyce Wood, Siri Vinterly, Emilie lærkner, Joakim Sandqvist, Malin Henrik, Mina Paasche, ôzlem Uzun Hazneci, Nicolle Bussien, Lorenzo Papanti, Johan Urban Bergquist, Nina Bang Larsen, Aage A. Mikalsen, Madlen Herrström, Maritt Dyre, Nicolas William Hughes Curator and producer: Diana Lindbjerg About: BLUNK Galleri Blunk is a non-profit gallery run by young artists in Trondheim. The goal of BLUNK is to provide an immediate arena for art students and establishing artists, where they can exhibit their work to the general public in Trondheim. Diana Lindbjerg (b. 1982) Denmark, lives and works in Trondheim. Fine Art (MA), Art Academy in Trondheim, NTNU, 2015-2017 Fine Art Photography BA (Hons), Glasgow School of Art, Scotland (2008-12) Her practice evolves around questions relating to the photographic space and method. This exhibition is inspired by a text: ”My Hand Exist in The World” (2017) written as part of her MFA thesis work at Trondheim Academy of Fine Art. The text will be performed during the exhibition at BLUNK.

Selected blog posts
 Latest blog posts
Archive
Sort by tags
Follow us
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Tumblr Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page