top of page

Nibiru Cataclysm @ Galleri KITX

The next two weeks you can see Nibiru Cataclysm in Galleri KITX from Inherredsveien reminding people about the end of days. Collaboration with Joachim sture. Video installation and projection mapping on stone and minerals, 2019. Make shure to see it after sundown.

"En umiddelbar og voldsom forandring på jordens overflate. Mina og Joachim har utforsket universets myter og mysterier. De har tatt for seg myten om Nibiru som opprinnelig stammer fra sumererne og er seinere blitt nevnt i bibelen. Det fremgår at Nibiru er Solens nemesis, et mindre solsystem som interagerer med vårt solsystem. Objektets assosiasjoner og lysets energi er blitt undersøkt der atmosfære og krefter er problemstillinger som er gjennomgått. Dramatikken som kan oppstå i stillheten er også en tema som er blitt diskutert".

Selected blog posts
 Latest blog posts
Archive
Sort by tags
Follow us
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Tumblr Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page