top of page

Solitskoncert // Siri Myggen


Den 25. maj afholder Siri Myggen solistkoncert som en del af hendes solistuddannelse i vokalledelse. Koncerten foregår i Rytmisk sal, i Musikkens hus, i Aalborg kl. 20:00. Som vokalleder er Siri optaget af at komponere musik og udvikle metoder, der dyrker den personlige stemme i gruppesammenhæng. "Jeg fascineres af stemmer med karakter og tydelig identitet, og jeg ønsker at skabe musik med plads til solistiske personligheder. Musik hvor der samtidig opstår den der særlige magi, når flere stemmer mødes, uden at gå på kompromis med nærværet. Improvisation er en vigtig del af min musik. Den tvinger os til at være konstant nærværende. Den skaber rum for at den enkelte sanger kan bidrage med sine unikke egenskaber. Og så er det en vej til mere komplekse kompositioner uden at vi skal bevidstgøre så meget, at vi risikerer tankevirksomhed frem for nærvær og intuition". I 2015 startede Siri vokal-kollektivet Echoes in Veil. Denne aften er det netop Echoes in Veil, som står på scenen i et samarbejde med kunstner og visual artist Mina Paasche. Temaet for koncerten er “W e F l o u r i s h”, og publikum inviteres til at finde på ord eller sætninger, som vi kan bruge i improvisationer. E c h o e s I n V e i l - elektroniske beats, live vokal-mixing og improviserede passager I Echoes in Veil udfordres ideen om, hvordan en vokalgruppe virker og lyder. Freja Würtz, Ane Monsrud, Kira Svit, Sarah Thordsen og Siri Myggen er alle sangere og sangskrivere, og det er deres individuelle identitet som solister, der i et samspil med elektroniske beats og live vokal-mixing skaber den unikke lyd. Echoes in Veil arbejder med at kombinere musik, der både er komponeret til gruppens elektroniske set-up og samtidig opstår i nuet, som improviserede passager. Det er stemningsfyldt og nærværende populærmusik med skarpt definerede æstetiske valg. M i n a P a a s c h e - Kunster og VJ Mina Paasche laver kunst fra materialer, hun finder i sin umiddelbare nærhed, om temaer og mennesker, der står hende nær. Hun samler på følelser og øjeblikke, og sætter dem sammen til digitale collager, der afvikles live. Om sin kunst fortæller Mina Paasche: “Jeg er interesseret i at formidle følelser uden ord og narrativer uden det åbenbare. Jeg ønsker gennem det overfladiske ydre at fortælle om et kaotisk indre. I arbejdet med mine kunstværker er jeg særligt inspireret af queer teori og forskning, da det, som kendetegner denne forskning, er, at de ofte arbejder tværfagligt. De bevæger sig over store områder og er ofte eklektiske i deres valg af studieobjekter. Æstetik, materiale og komposition er vigtigt i mine værker, og jeg ønsker at skabe noget smukt, der har en dybde, som kan åbne op og forundre beskuere, jo mere de interesserer sig for værkerne.” // H v o r: Musikkens Hus, Rytmisk sal // H v o r n å r: Kl. 20 // E n t r é: Gratis

Selected blog posts
 Latest blog posts
Archive
Sort by tags
Follow us
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Tumblr Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page