top of page

Man and technology - A visual concert lecture

Alongside Andreas Kjær Dideriksen, bachelor of physics and mediator at Steno Museum, and visual artist Mina Paache, Echoes in Veil feat. Lars Bork offers a modern, interactive and multi-media experience of the extensive industrial development of La Belle Époque; a time when man made great discoveries and society was greatly enhanced. Which consequences did that have? Which benefits? The concert captures, among other things, the elements of chemistry, x-ray and electricity, and embraces the science, images, feelings and music of the time, and interprets the elements in their context, then and now. The audience gets the opportunity to create the story by providing input in the form of associations and words. The concert takes place in Lille Sal in Musikhuset Aarhus at 19:30 o' clock and it is quite free. Mennesket og teknologien - En visuel koncertforelæsning Sammen med Andreas Kjær Dideriksen, bachelor i fysik og formidler ved Steno Museet og visual artist Mina Paache, byder Echoes in Veil feat. Lars Bork på en moderne, interaktiv og flermedial oplevelse af den omfattende industrielle udvikling under La Belle Époque; en tid hvor mennesket gjorde store opdagelser og samfundet blev voldsomt effektiviseret. Hvilke konsekvenser havde det? Hvile fordele? Koncerten indfanger blandt andet elementerne kemi, røntgen og elektricitet, og omfavner tidens videnskab, billeder, følelser og musik samt tolker elementerne i deres kontekst, dengang og nu. Publikum får mulighed for at skabe fortællingen ved at komme med input i form af associationer og ord. Koncerten foregår i Lille Sal i Musikhuset Aarhus kl 19:30 og det er ganske gratis.

Se mere på: https://www.facebook.com/events/1785256725112089/

Selected blog posts
 Latest blog posts
Archive
Sort by tags
Follow us
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Tumblr Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page